MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Moravská Ostrava a Přívoz

Představujeme Vám Moravskou Ostravu a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava
První písemná zmínka o městě Ostrava pochází z ledna roku 1279, zakládací listina se však nezachovala, proto není zcela jasné, kdy obdržela status města. Na počátku 17. století měla Ostrava zhruba 1200 obyvatel, 208 domů, radnici, kostel, faru, školu a špitál. Město bylo výstavné a prosperovalo, jeho středem bylo obdélníkové náměstí (nynější Masarykovo náměstí), na němž vedle radnice s věží, postavenou v polovině 18. století na místě původní věže z 16. století, stálo přes 40 měšťanských domů, kamenná kašna a od roku 1702 morový sloup se sochou Panny Marie. V historii Moravské Ostravy byl velmi důležitým mezníkem nález černého uhlí v sousední Polské Ostravě. V roce 1840 se začalo s hloubením prvního dolu na území Moravské Ostravy a to Dolu Šalomoun, v roce 1842 se začala hloubit jáma Karolina a třetím dolem byl Důl Antonín. Vedle jámy Karolina byla postavena v roce 1858 první koksovna. Jedinou hutí na území města byla Žofínská huť, uvedená do provozu v roce 1873. Nejvýznamnější a nejdražší stavbou dokončenou v letech 1930 byla budova Nové radnice, největší radnice v republice, která se v průběhu let stala se svou typickou věží neodmyslitelným symbolem Ostravy. K dalším dominantním stavbám Moravské Ostravy patří například Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo Antonína Dvořáka, Dům umění a další stavby. Od roku 1992 je její historické jádro prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Přívoz
Osada Přívoz vznikla v místech brodu nebo převozu přes řeku Odru, jejíž počátky patrně spadají do začátků 14. století. Název obce je odvozen od slova převoz a poukazuje na polohu obce u brodu přes řeku Odru. Bohatá a prosperující Moravská Ostrava odkoupila ves Přívoz roku 1555.

Moravská Ostrava a Přívoz je od 24. listopadu 1990 samostatným městským obvodem statutárního města Ostravy a zároveň nejsevernější částí moravské části města. Rozkládá
se mezi řekami Odrou a Ostravicí jižně od jejich soutoku, na území 1353 ha a žije zde
zhruba 41 000 obyvatel. Na Dole Odra v Přívoze vyjel poslední vozík s uhlím 30. června roku 1994 a tím byla po 212 letech ukončena těžba černého uhlí v Ostravě.

 

2014 © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com