MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

NAŠI LIDÉ

Ostrava Poruba Ostrava Poruba Ostrava Poruba

Ing. Jana Vajdíková

44 let

V Ostravě žije od roku 1992, má jednu dceru. Vystudovala Gymnázium a obor Technologie a technika silniční dopravy na Strojní fakultě VŠB-TU Ostrava. V současnosti pracuje na odboru dopravy na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Aktivně spolupracuje již několik let s Vysokou školou Báňskou, Institutem dopravy, věnuje se zpracování oponentských posudků závěrečných prací studentů. Další spolupráce s Centrem dopravního výzkumu v Brně, při zpracování posudků vytvořených metodik před schválením Ministerstva dopravy. V současnosti působí jako členka Okresní kontrolní komise a na obvodu jako členka komise dopravní. Zájmy především v oblasti dopravy, vzdělávání a životního prostředí. Svůj volný čas věnuje rodině, svému pejskovi, četbě, poslechu hudby, vaření a zahradničení. Její záměry jsou směřovány k výraznému zlepšení v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality, řešení problematiky ubytoven a otevření úřadu lidem, aktivní přímá komunikace s občany. Dále k prioritním cílům patří hospodárnost, efektivní nakládání s veřejnými financemi a v neposlední řadě také alespoň částečně navrátit centru jeho původní význam

 

Libor Grygar

49 let

Rodák ze Šalamouny, patriot Ostravy. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. V současnosti pracuje jako elektrotechnik v Městské nemocnici a zároveň také jako OSVČ. Od dětství se aktivně věnoval sportu a příznivcem zůstal do dnes. Spolupracuje dlouhodobě se sportovními kluby. Předseda místní organizace ČSSD, druhé období je člen předsednictva OVV. Působí v krajské investiční komisi a při obvodu v komisi sportovní. Je hlavním organizátorem všech akcí, které místní organizace pořádá. Mezi jeho největší koníčky se řadí sport, četba, cestování. Do politiky vstoupil s přesvědčením, že nestačí jenom mluvit, ale je potřeba také něco dělat. Prioritním zájmem je pro něj zlepšení bezpečnosti obvodu, zrušení ubytoven, dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti.

 

Bc. Petr Dressler

49 let

V Moravské Ostravě žije od roku 1991, je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde vystudoval sociální pedagogiku – obor prevence a resocializace. Od raného dětství se aktivně věnoval sportu. Po žákovské fotbalové kariéře v FC Baník Ostrava nastoupil v roce 1981 do tréninkového střediska mládeže basketbalového klubu TJ NH Ostrava. Ženatý, jeden syn. Svůj profesní život podmínil českému vězeňství. V současné době zastává jednu z vedoucích funkcí heřmanické věznice. Aktivně se věnuje penologické přednáškové činnosti a prezentaci českého vězeňství ať už na úrovni středního a vysokého školství, nebo mezinárodních odborných konferencích a seminářů. Mezi jeho největší koníčky patří sport, fotografování a rybolov k dalším oblastem jeho zájmu patří vzdělávání, prevence kriminality a činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Do politiky vstupuje jako nestraník po zralé úvaze s představou zúročit své dosavadní dlouholeté zkušenosti v oblasti bezpečnostní a sociální politiky. Jeho záměrem je přinést jistotu určitým částem obyvatelstva městského obvodu v oblasti sociální péče.

 
Ostrava Poruba Ostrava Poruba Ostrava Poruba

Mgr. Milan Pelech

45 let

Narodil se v Ostravě, vystudoval pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě. Od roku 2006 zaměstnancem Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, nejprve působil jako vedoucí odboru Záchytného zařízení pro cizince ve Frýdku - Místku a od roku 2007 jako vedoucí odboru Přijímacího střediska ve Vyšních Lhotách. Bohaté zkušenosti ve vedoucích funkcích a dobrá znalost problematiky přistěhovalců a národnostních menšin. Má dvě děti. Od roku 1975 je člen ČSTV (současná Unie sportu), aktivně se věnuje práci s mládeží. Členem sociální demokracie od 2007, v současnosti působí na obvodu jako člen sportovní komise a dále jako člen Krajské komise pro národnostní menšiny, je také již druhé období členem Okresní kontrolní komise ostravské ČSSD. Své bohaté profesní zkušenosti v sociální oblasti a romské problematiky by rád aktivně uplatnil při práci pro městský obvod.

 

Ing. Aleš Grym

27 let

V obvodě Moravská Ostrava žije od svého narození, je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V současné době pracuje na pozici ekonoma výrobního úseku u nadnárodní firmy působící v oblasti chemického průmyslu. Členem ČSSD je od podzimu roku 2011. V současné době je rovněž členem Okresní kontrolní komise ostravské ČSSD. Mezi jeho koníčky patří vysokohorská turistika, silové a vytrvalostní sporty a jízda na motorce. Do oblasti jeho zájmu se řadí podpora kultury a sportu, sociální politika a ochrana životního prostředí s akcentem na péči a údržbu městské zeleně.

 

Petr Janíček

50 let

Rodák z Přívozu, ženatý, má jednoho syna. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a v současnosti pracuje na pracovní pozici vedoucí elektro divize u soukromé stavební firmy. Také je OSVČ a má dlouholeté zkušenosti s vedením vlastní firmy. Je členem bezpečnostní komise při obvodu a již druhé období členem výboru místní organizace. Své životní a profesní zkušenosti by rád uplatnil při práci pro městský obvod. Směřuje svůj zájem především do oblasti revitalizace sídlišť a rekonstrukce komunikací. Prioritou je pro něj transparentnost veřejných zakázek.

 
Ostrava Poruba Ostrava Poruba Ostrava Poruba

Matěj Benda

21 let

V Moravské Ostravě žije od svého narození, je absolventem Matičního gymnázia v Ostravě a v současné době studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia na gymnáziu prosazoval zájmy studentů v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, v jehož vedení několik let stál, a také v Krajském zastupitelstvu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, kde rovněž reprezentoval zájmy studentů základních a středních škol osmi okresních měst našeho kraje. Od roku 2011 je asistentem poslance Ing. Adama Rykaly, působil také jako stážista v Evropském parlamentu. V sociální demokracii je od roku 2011, od téhož roku je členem Mladých sociálních demokratů. Mezi oblasti jeho zájmu patří vzdělávání, participace dětí a mládeže na veřejném dění, prevence kriminality, podpora kultury a sportu, ochrana životního prostředí a rozvoj politiky aktivní zaměstnanosti. Mezi jeho největší koníčky se řadí cestování, gastronomie, kulturní život a zimní sporty.

 

Milan Sládek

37 let

V obvodu se narodil a žije zde celý život. Je ženatý a má jednoho syna. Vyučil se kuchařem a v současnosti pracuje jako OSVČ v gastro odvětví. Ve volném čase se aktivně věnuje práci s dětmi, je trenérem s licencí malých florbalistů. K jeho koníčkům patří rybolov, příroda a sportovní aktivity. Svůj zájem směřuje především do oblasti životního prostředí a volnočasových aktivit. Jako obyvatel Fifejd má prioritní zájem na zlepšení parkovacího systému a dopravní obslužnosti této oblasti.

 

Pavel Kavecký

54 let

V Moravské Ostravě bydlí téměř 30 let. Vystudoval střední průmyslovou školu strojní, ženatý, má jednu dceru. V současnosti pracuje jako řidič. Člen ČSSD od roku 1998. Působí jako zastupitel městského obvodu předcházejícího volebního období. Je členem komise sociální, pro obnovu Přívozu, sportu a volnočasových aktivit. K jeho zálibám patří především myslivost rybaření, střelectví, kynologie, turistika, lyžování, chalupaření.

 
Ostrava Poruba Ostrava Poruba Ostrava Poruba

Ing. Radek Filipczyk

45 let

Rodák z Ostravy, ženatý, vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, se zaměřením městská hromadná doprava obor Provoz a ekonomika městské dopravy. Profesně řadu let působil na Českých drahách, v dopravní skupině ČSAD, ale také ve společnosti Koordinátor ODIS a 6 let působil v Nemocnici Havířov, jako provozně-technický náměstek, zařízení dostali do vysoké technické a profesionální úrovně a to nejen za pomocí vlastních zdrojů, ale i prostředků EU. V současné době působí na pozici ředitel MDPO, a.s. Vzhledem k vysokému profesnímu zatížení mu nezbývá mnoho času na individuální koníčky, proto si dovolí jen jeden a to železniční modelářství. Svůj současný život zasvětil většinově péči o dopravu veřejnosti a dovolí si po letech konstatovat, že po odborné stránce je připraven městu v oblastech, které v životě absolvoval pomoci.

 

RSDr. Jan Rywik

65 let

Rodák z Českého Těšína , od roku 1976 žije v Ostravě, je ženatý a má dvě dcery. Řadu let byl redaktorem, později zástupcem šéfredaktora krajského listu pro polskou menšinu žijící v České republice „Glos Ludu“. Od počátku devadesátých let působil v manažerských funkcích různých společností a sdružení, posledních osm let své aktivní činnosti (do roku 2008) byl ředitelem Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Byl zakladatelskou osobností mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava, který rovněž několik let vedl. Intenzivně se zajímá o kulturu a umění ve městě, zabývá se národnostní politikou a jako spoluzakladatel aktivně působí v místní organizaci Polského kulturně osvětového svazu v Ostravě. Je také členem kulturní komise městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 

Bc. Josef Pyšno

42 let

V Ostravě-Přívoze žije od narození, je absolvent vojenského gymnázia, následně vystudoval obor Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 1992 zaměstnancem Městské policie Ostrava. V roce 1997 odměněn primátorem města Ostravy Pamětním listem za pomoc při povodních. Jeho kariéru u městské policie ukončil pracovní úraz. V současnosti pracuje jako manažer v oblasti pojišťovnictví. Dlouholetá práce s mládeží, trenér mládeže v kopané. Má jednoho syna. K jeho zálibám patří především rybolov, kynologie, aviatika, šachy a sport. Členem ČSSD od roku 2011. Snaží se aktivně podílet zejména na veřejných akcích pro obyvatele Ostravy i okolí.

 

Naši lidé

2014 © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com